Proizvodnja in proizvodni program

Elementi za celovite rešitve

• Farmacevtski in elektronski industriji
• Hospitalno laboratorijskih objektih
• Živilsko predelovalni industriji
• Industrijskih objektih
• Poslovno trgovskih objektih
• Turistično rekreativnih objektih

Programi profesionalnih izdelkov

• Kuhinjske nape v klasični izvedbi in energetsko varčni izvedbi
• Prezračevalni stropovi v klasični izvedbi in energetsko varčni izvedbi
• Program protipožarnih sistemov

NKM storitve - strojne instalacije

• Razrez različnih vrst pločevin
• Upogib različnih vrst pločevin
• Kroženje različnih vrst pločevin
• Plazemski razrez
• Prebijanje
• Krivljenje
• Varjenje mig, mag, tig in točkovno uporovno varjenje

Program elementov razvoda zraka

• Kvadratni kanali vseh dimenzij
• Okrogli kanali (SPIRO)
• Kolena, reducirni, razdelilni, izogibni kosi vseh dimenzij
• Razni izdelki iz pocinkane, nerjavne in aluminijaste pločevine
• Vse vrste dušilnikov hrupa (okrogli, kvadratni, inox, higienik.....)

nkm storitve

Kakovostna izvedba po mednarodnih normativih in ekološka usmerjenost

prispevata k prihranku energije za pripravo dovedenega zraka pri ogrevanju in hlajenju. Vsi izdelki sodijo med investicijske dobrine in se izdelujejo po individualnih zahtevah za znanega kupca.